Na Spojenej škole pracuje žiacka školská rada v zložení:logo žiackej školskej rady

Predseda: Jaroslava Jusková (2. A)

Členovia:
Jana Výbochová (4. A)
Lenka Balážová (4. A)
Beáta Farkašová (4. C)
Jana Slovíková (3. A)
Natália Pačesová (3. B)
Martin Bohuš (3. C)
Lucia Priadková (2. B)
Martina Kršňáková (1. A)
Veronika Bučková (1. B)

Plánované aktivity:

september: ENO Tree Planting Day

október: Mesiac úcty k starším - program pre seniorov v Domove dôchodcov na sídlisku Záhonok

          Medzinárodný deň výživy

         športová jeseň

         KABU - program pre spolužiakov 1. ročníkov

november: Študentská kvapka krvi

O jednotlivých aktivitách vás budeme priebežne informovať. Jarka Jusková

Ďalšia akcia študentskej rady.

Milí spolužiaci,

čas idylky Vianoc, prázdnin, sladkého nič nerobenia je dávno za nami. Ešte však pred tým, ako sme sa rozišli na prázdniny, deň pred ich začiatkom sme si spoločne spríjemnili chvíle radosti aktivitami, ktoré podľa výsledkov diel, ktoré jednotlivé triedy priniesli na hodnotenie , vyrážali dych našim učiteľom a bolo veľmi ťažké hodnotiť a vybrať tie najlepšie práce. Len na pripomenutie – aké boli vaše úlohy?

Mali ste spraviť trojrozmerný vianočný stromček, vianočnú tašku, vianočný pozdrav a ozdoby. Ak ste ich náhodou nevideli a nemáte vyučovanie v učebni č. 16, poproste svojho triedneho učiteľa, aby ste si ich mohli spoločne pozrieť.

Naši učitelia, hodnotitelia usúdili, že by bolo veľmi ťažké vybrať jednu triedu, ktorá by sa za svoje práce mohla stať absolútnym víťazom, a preto rozhodli, že odmenu si zaslúžia všetky triedy a prisúdili nám spoločnú, rovnakú odmenu – po polročných prázdninách nás nebudú všetkých tri dni skúšať a nedostaneme ani písomky. Určite nám to po týchto náročných dňoch padne veľmi dobre.

Na záver mi dovoľte, hoci je od začiatku nového roka 2011 dávno, popriať vám veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole

Martina Tureková

6. december - Mikuláš

December je podľa nás najkrajší mesiac v roku. Ani v jednom mesiaci nás nečaká toľko prekvapení, toľko radostných dní ako práve v tomto mesiaci: Mikuláš, Lucia, Vianoce, Silvester, prázdniny a k tomu veľa darčekov a dúfajme, že aj snehu.

Ako prvý radostný deň je označovaný 6. december, deň sv. Mikuláša, na ktorý sa tešia predovšetkým deti. Keďže my sme už stredoškoláci a tento deň si tak neužívame, chceme pripraviť milé prekvapenie pre detičky z materskej školy na Kalinčiakovej ulici. Pripravili sme si pre ne krátky program a kôš plný sladkostí. V prestrojení za sv. Mikuláša, anjela a čerta sa k nim vyberieme 6. decembra 2010. Ako celá akcia dopadne vás budeme informovať.

Lucia, Martina a Iveta z 3.B

Chceme darovať krv spoločne

V minulom školskom roku sme sa zapojili do výzvy Študentská kvapka krvi. Zorganizovali sme 1. ročník darovania krvi, ktorého sa zúčastnili šiesti študenti 4.A triedy.

Tento rok by sme chceli dobrý skutok zopakovať s oveľa väčším odhodlaním pomôcť. Naše už druhé spoločné darovanie krvi plánujeme v utorok 16.11. 2010.

Do akcie, ktorú každý rok v novembri organizuje Slovenský červený kríž a bola zverejnená aj na našej škole, by sa chcelo zapojiť 20 dobrovoľníkov zo štvrtých ročníkov. Rozhodli sa darovať nenahraditeľnú tekutinu, najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Jediný dar na svete, ktorý môže zachrániť život.

Veríme, že toto ich obdivuhodné rozhodnutie budú v budúcnosti nasledovať aj iní, lebo darcov nie je nikdy dosť.

Október – Mesiac úcty k starším

Milé spolužiačky, spolužiaci.

Mesiac október je vyhlásený za „Mesiac úcty k starším“.

Je to mesiac, kedy viac ako inokedy prejavujeme úctu k nim a pripomíname si ich zásluhy o náš dnešok.

Pozornosť a úctu ale treba prejavovať počas celého roka v rodine, v škole, na ulici,v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade.

Sme svedkami rýchleho rastu počtu starých ľudí. Znamená to, že čoraz viac občanov vstupuje do veku, kedy oveľa častejšie potrebujú pomoc a starostlivosť.

Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické schopnosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný elán.

Podmienkou radosti a uspokojenia zo života v tomto veku je telesné a duševné zdravie. Nemusí byť však koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina, do divadla, do internetovej kaviarne, či dokonca začali s podnikaním. Vek seniorov je ešte stále vhodný na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. Vedia sa vzájomne podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie.

Prognostici tvrdia, že trend rastu počtu seniorov bude pokračovať. Rodí sa čoraz menej detí, ľudský vek sa predlžuje. Dnešný sedemdesiatnik je podstatne vitálnejší ako ten pred dvadsiatimi rokmi a o ďalšie desaťročie budeme o skok vpredu a to nehovorím o ešte starších občanoch, ktorí ani dnes nesedia, ako sa kedysi vravievalo, na prípecku.

Úroveň spoločnosti sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov. V minulosti bola úcta k starším prejavovaná viac. V súčasnosti sa nájde skupinka mladých, ktorí tú úctu naozaj prejavujú. Mladí by si mali dať poradiť od starších a navzájom s nimi spolupracovať

Táto jeseň života v našom uponáhľanom svete však neraz mnohým, vekom mladším prekáža, a aby som pravdu povedala, zavadzia. Naháňajú sa a nemajú záujem o skúsenosti a vedomosti starších.

Staroba“ neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť prospešná aj pre široké okolie. Život, ten treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť.

Pomáhať iným, robiť radosť sú hádam najkrajšie vlastnosti, ktoré dostáva človek do vienka Len na nás záleží, ako s nimi naložíme. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu.

Aj naši spolužiaci sa rozhodli, že spríjemnia chvíle a urobia radosť seniorom z Domova sociálnych služieb na Záhonku.

Veríme, že program, ktorý pod vedením pani profesorky Schallerovej pripravili ich v piatok minulý týždeň rozveselil

Martina Tureková 3.B