Ing. Anna Škovierová, riaditeľka školy skovierova@spoazv.edu.sk

Ing. Andrea Pivarníková, zástupkyňa riaditeľky školy pivarnikova@spoazv.edu.sk

Ing. Janka Borgulová, technicko-ekonomická zástupkyňa riaditeľky školy borgulova@spoazv.edu.sk