obrazok2

Charakteristika odboru

Cestovný ruch je odvetvie ľudskej činnosti, pri ktorom sa predpokladá v tomto storočí najrýchlejší rozvoj zo všetkých odvetví a najväčší nárast zamestnanosti. Slovenská republika a banskobystrický región má čo v tejto oblasti ponúknuť a podpore rozvoja cestovného ruchu venuje veľkú pozornosť.

Absolvent študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník, ktorý je pripravený pre prax na strednom stupni manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Absolvent:

Späť