obrazok1

Charakteristika odboru

Absolvent je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník, má poznatky z výroby zdravotne nezávadných potravín, rozoznáva príčiny produkcie a pôvodcov zdraviu škodlivých potravín, má poznatky zo všeobecnej a potravinárskej hygieny, sanitácie potravinárskych prevádzok, ktoré vie aplikovať v praxi. Dokáže uplatniť princípy systému HACCP, ISO 22000, ktoré sú podmienkou obchodovania v EÚ.

Späť