obrazok2

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa môže upaltniť na pozícii:

Študijný odbor je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený na vstup do praxe, vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Späť