Rozlúčka so školou

Odvzdávanie maturitných vysvedčení 2011

Bádanie v múzeu

Rozlúčka s maturantmi 2011

Deň učiteľov 2011

Štátne skúšky z ADK 2011

Vyučovacie priestory

Celoštátna kolo súťaže SIP 2011

ZAV Zvolen 2011

Školské kolo súťaže SIP 2011

Príchod Mikuláša 2010

Olympiáda v cudzích jazykoch 2010

Študentská kvapka krvi 2010

Informatická súťaž iBobor 2010

KABU 2010

Október - mesiac úcty k starším

Deň výživy 2010

Deň jazykov 2010

Projekt Leonardo 2010

Exkurzia v SRN 2010

Projektové vyučovanie "Zem nie je na jedno použitie"

Výlet do Londýna a Paríža 2010

School games 2010

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2010

Rozlúčka s maturantmi 2010

Kvetena 2010

Veľkonočný volejbalový turnaj 2010

Veľkonočné dielne 2010

Deň učiteľov 2010

Súťaž o mlieku 2010

SOČ 2010

Školský ples 2010

Euroscola 2009

Kabu 2009

Súťaž k 20. výročiu novembra 1989

Jazyková olympiáda 2009

Súťaž v riešení Sudoku

ZAV Zvolen 2009

Mladí farmári za hranicami Slovenska

Prax študentov