www.kulturnepoukazy.sk

Metodicko-pedagogické centrumwww.mpc-edu.sk

Ministerstvo školstva SR www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav www.statpedu.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania www.siov.sk

Ústav informácií a prognóz školstva www.uips.sk

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici www.ksubb.sk

Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica www.svsbb.sk

Banskobystrický samosprávny kraj www.bbsk.sk

Mesto Zvolen www.zvolen.sk

MHD Zvolen cestovný poriadok

Moderná škola www.modernaskola.sk

Úspešná škola www.uspesnaskola.sk

Infovek www.infovek.sk

Moderný učiteľ www.modernyucitel.net

Občianske združenie INTERINFO www.interinfosr.sk