V snahe zlepšiť a zatraktívniť vyučovací proces sa zapájame do rôznych projektov.