Mladí farmári za hranicami Slovenska

Pod týmto názvom bol vypracovaný, schválený a realizovaný projekt v rámci výzvy Národnej agentúry pre celoživotné vzdelávanie Leonardo da Vinci pre žiakov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku vo Zvolene. Žiaci sa už po 5 rok zúčastnili odbornej praxe na súkromných poľnohospodárskych farmách v Holandsku, Nemecku a v Poľsku.

V tomto roku bol druhý turnus v termíne od 7. - 27. júna 2010 pre 4 študentov na farmách v Holandsku a pre 3 študentky na školskom hospodárstve v Poľsku. Pre študentov to bol skutočný zážitok a poučenie do života. Boli na farmách po dvojiciach, ale aj tak si mohli precvičiť prevažne anglický jazyk v praxi. Okrem bežných prác, ktoré je na súkromnej farme potrebné denne vykonať, stali sa niektorí na tri týždne členmi holandských rodín. V čase voľna mali možnosť spoznať blízke okolie miesta svojho pobytu pretože farmári ich vzali na exkurzie do viacerých miest. Presvedčili sa, že práca na farme je síce zaujímavá, ale zodpovedná.

Žiaci sa zoznámili s novými možnými postupmi pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a s chovom hospodárskych zvierat v moderných podmienkach poľnohospodárskej farmy a s fungovaním školského hospodárstva. Okrem toho sa žiaci otestujú na samostatnosť, pretože na miesta stáže cestujú sami a so školou na Slovensku sa kontaktujú cez email.

Postrehy a dojmy píšu sami žiaci

Daniela, Katka, Jakub a Michal - Holandsko:

Prax v Holandsku sme vykonali v päťhviezdičkovej jazdeckej manéži Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a, 3243 LE Stadaan`t Haringvliet, (kraj Zeeland). Táto manéž a podmienky pre prax sa nám veľmi páčili. Naučili sme sa veľa nových vecí v oblasti starostlivosti o kone. Pracovali sme v jazdeckej manéži, ktorú vlastnili dvaja bratia a mali tam ustajnených cca 80 koní. Mali sme veľmi dobrú inštruktorku, vždy nám všetko vysvetlila čo a ako máme robiť. Pri vysvetľovaní sme spoločne zažili aj humorné situácie, pretože sme jej vysvetľovali významy slovenských slov, ktoré sa jej zdali veľmi čudne znejúce. Pomohli ruky, nohy a vždy sme sa dorozumeli. V stajniach bol veľký poriadok, nič nebolo zanedbané.

Prežili sme zaujímavé 3 týždne na ktoré budeme veľmi dlho spomínať, najmä Katka, ktorá si ako suvenír doniesla jazdecké sedlo za to, že je dobrá jazdkyňa a chce sa tomuto športu venovať profesionálne aj po skončení školy. Sme rady, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej praxe, ktorej poznatky určite využijeme do života. (Daniela a Katka)

Prax v Holandsku hodnotíme ako veľmi dobrú skúsenosť. Od našich spolužiačok sme boli vzdialení len asi 5 km na farme Cattle farm, Ras, Zandweg 4, 3258 LV Den Bommel. Spoznali sme nových ľudí, zdokonalili sme sa v cudzom jazyku a mohli sme porovnávať podmienky v poľnohospodárstve na Slovensku a v Holandsku. Stretli sme sa tam s úplne iným prístupom, či už v práci alebo v spolupráci s inými ľuďmi. Angličtina nám nerobila vážnejší problém, ak sme niečomu nerozumeli všetko nám vysvetlili.

Farma na ktorej sme pracovali mala úplne iné vybavenie ako ktorákoľvek na Slovensku. Bola to malá farma rodinného typu zameraná na chov dojníc. Nenachádzali sa tam žiadne staré alebo zanedbané stroje, všetko bolo čisté, v maštali nebolo cítiť veľký zápach, kravy dojila automatická dojačka, ktorú majú už 10 rokov

Pri práci boli vysoké nároky na presnosť a efektívnosť práce, ktorá je pre Nemcov charakteristická. Partnerská škola z Gross Kreutzu nám sprostredkovala návštevu u jedného z najväčších podnikov na výrobu zemiakov a špargle v EU.

Pracovali sme aj pri ošetrovaní pasienkov, čistili sme pasienok od agresívnych druhov tráv, ktoré by znehodnocovali jeho kvalitu. Okrem práce sme navštívili niekoľko zaujímavých miest v blízkom okolí, navštívili sme vodné múzeum, boli sme na výlete v Roterdame. Pobyt v Holandsku nám dal veľa zážitkov a nových skúseností. (Jakub a Michal)

Anka, Jana, Beáta – Poľsko:

V rámci projektu Leonardo da Vinci sme išli na trojtýždennú prax do Poľska. Naša prax sa konala v školskom hospodárstve poľnohospodárskej školy v Bogdanczowiciach. Bogdanczowice je malá dedinka, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Kluczbork.

Je to malá škola s asi 150 žiakmi, ktorá je riadená rezortom pôdohospodárstva. Je pomerne dobre vybavená po stránke mechanizácie aj vybavenia v učebniach a celkovým vzhľadom. Vidieť, že v Poľsku si vážia prácu poľnohospodárov a teda aj poľnohospodárskych škôl. Vzdelávajú sa tu najmä mladí farmári, ktorých rodičia vlastnia nejaký majetok a oni sú ich pokračovatelia. Ak chce niekto v Poľsku podnikať v oblasti poľnohospodárstva, tak musí mať patričné vzdelanie v odbore, lebo inak nedostane podporu finančných prostriedkov na produkciu poľnohospodárskych výrobkov.

Školské hospodárstvo v Bogdanczowiciach vlastní 30 ha pôdy z toho je 24 ha určených na pestovanie rôznych druhov rastlín (kvety, stromčeky, zelenina a iné). Na škole študuje okolo 100 žiakov, popri tom má škola aj veľa externých študentov. My sme tri týždne pracovali na školskom hospodárstve. Bolo obdobie po povodniach, tak sme prevažne vytrhávali burinu z črepníkov. Vyskúšali sme si aj prácu vo fóliovníkoch či skleníkoch, ktorá nebola až tak náročná na naše fyzické schopnosti. Pracovali sme päť dní v týždni pod dohľadom pracovníkov, ktorí sa o nás vždy zaujímali.

Cez víkendy sme nepracovali, vypĺňali náš voľný čas rôznymi výletmi do blízkeho ale aj vzdialeného okolia. Navštívili sme niekoľko miest ale aj dedín ktoré boli zaujímavé svojim vzhľadom. Najviac sa nám páčilo mesto Wroclaw, ktoré sme navštívili poslednú sobotu nášho pobytu v Poľsku. Mesto Wroclaw je jedným z veľkých študentských miest v Poľsku. Videli sme veľa univerzít, kostolov, dozvedeli sme sa mnoho o histórií mesta a navštívili sme aj botanickú záhradu. Toto mesto bolo od Kluczborku vzdialené 100 km. No okrem mesta Wroclaw sme boli aj v malej dedinke Maciejow, ktorá je preslávená vo svojom regióne produkciou najlepšieho včelieho medu. Cez víkendy sem taktiež navštívili mnohé iné miesta ako napr. kaštieľ v Maciejowe či dinosaurí park. Okrem toho sme sa zúčastnili aj odbornej poľnohospodárskej výstavy repky olejnej (konala sa neďaleko mesta Opole) či uvítacieho ceremoniálu pri otvorení hotela.

Jedno príjemné nedeľné poobedie sme strávili v rodine študenta školy, ktorý chová doma na svojom hospodárstve lesnú zver - daniele. O tejto rodine sme sa dozvedeli mnoho zaujímavého napr. že rodičia tohto študenta bývajú v Nemecku a za synom dochádzajú iba raz za dva mesiace na štyri dni do Poľska 1000 km. Musí sa o seba postarať sám.

Vďaka projektu Leonardo da Vinci sme mohli spoznať kultúru a mentalitu Poliakov, tak ako sme mohli spoznať aj inú poľnohospodársku školu. Táto škola síce nemala veľa študentov, ale vlastnila dostatočne veľké pozemky na ktorých mohli študenti vykonávať svoju prax. Už na prvý pohľad je vidieť veľký rozdiel medzi poľnohospodárskymi školami na Slovensku a v Poľsku. Tie poľské majú oveľa lepšie vybavenie ako naše, svedčí o tom vybavenie školy, veľkosť strojového parku či počet zamestnancov, ktorých môžu zamestnávať.

Najťažší a najsmutnejší bolo pre nás odchod 27. júna 2010. V tento deň sme sa museli bohužiaľ rozlúčiť s úžasnými ľuďmi, ktorých sme spoznali. Veď nie nadarmo sa hovorí že domov je všade tam, kde sa človek cíti dobre. Pre nás Poľsko navždy ostalo v našich srdciach a ak sa bude dať tak určite sa tam vrátime.

Naši študenti prišli naozaj s nezabudnuteľnými zážitkami. V zahraničí boli sami a to sa prejavilo aj na zodpovednosti a v prístupe k zvereným úlohám. Komunikovali sme cez mobilné spojenie, e-mail a cez našich sprostredkovateľov v prijímajúcich organizáciách. Nemuseli sme sa naozaj hanbiť za prácu našich študentov. Dostali sme pochvalné emaily, kde oceňovali prácu našich študentov, veľmi sa im s nimi dobre pracovalo.

Žiaci určite získali na sebadôvere a samostatnosti, čo ich v živote posunie ďalej.

Ing. Anna Škovierová, koordinátorka projektu

leonardo leonardo leonardo leonardo leonardo leonardo