Vitajte na stránke našej školy.

Oznam

Oznamujeme všetkým žiakom, že od 1. septembra 2011 je Spojená škola vo Zvolene so svojimi organizačnými zložkami presťahovaná na adresu:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

Ďalšie informácie o začiatku školského roka 2011/2012 poskytneme priebežne aj na webových stránkach :

www.spojenazv.edupage.sk a www.soshotel.sk


Kultúrne poukazy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zaslalo v týchto dňoch balík obsahujúci kultúrne poukazy pre žiakov našej školy. Všetky informácie ohľadom použitia kultúrnych poukazov nájdete na stránke www.kulturnepoukazy.sk Absolventi 4.A, 4.B a 4.C triedy si môžu kultúrne poukazy vyzdvihnúť na sekretariáte školy do 15.7. 2011.


Rozlúčka so školským rokom

Dňa 30. júna 2011 sme sa rozlúčili so školským rokom a s našou školou  > > >


obrázok školy
Ověřit CSS!