V novej rubrike pod názvom Písali o nás...Vám prinášame články z rôznych médií, novín a časopisov, v ktorých sa dočítate o palete úspechov našich žiakov a učiteľov, ktorí svojou chuťou vzdelávať sa a zapájať do rôznych krúžkov, súťaží, olympiád či školských akcií šíria dobré meno našej školy.

Súťaž "Mladý ekofarmár", MY - zvolensko-podpolianske noviny z 15. marca 2011 článok MY z 15. 03. 2011

Škola rodinných financií - poďakovanie ďakovný list

Škola rodinných financií, portál VÚC Banská Bystrica článok z portálu VÚC BB 12. 7. 2010

Podujatie k svetovému dňu výživy, MY - zvolensko-podpolianske noviny z 26. 10. 2010 článok MY z 28. 10. 2010

Sadenie stromčekov, MY - zvolensko-podpolianske noviny zo 14. 10. 2010 článok MY zo 14. 10. 2010

Na stránku VÚC sme napísali o úspechu našich žiakov http://www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/portal.nsf/wnovinky/5b4962488f0ab7afc1257712004c76d2?OpenDocument

Krajské kolo súťaže o mlieku, MY - zvolensko-podpolianske noviny č. 11 článok o krajskom kole súťaže o mlieku

Škola rodiných financií, Učiteľské noviny 11. 1. 2010 článok Učiteľských0 novín z 11. 1. 2010článok Učiteľských0 novín z 11. 1. 2010

Učenie pre bežný život - Zvolenské noviny, 21. 12. 2009 článok Zvolenských novín z 21. 12. 2009

Druhý ročník ZAV Zvolen, Slovenský stenograf č. 5 2009/2010 článok Slovenského stenografu článok Slovenského stenografu

Škola rodiných financií, MY - zvolensko-podpolianske noviny č. 44 z 10. 11. 2009 článok MY z 10. 11. 2009

Mladí farmári za hranicami Slovenska, MY - zvolensko-podpolianske noviny č. 44 z 10. 11. 2009 článok MY z 10. 11. 2009

Škola rodiných financií, Zvolenské noviny 9. 11. 2009 článok Zvolenských novín z 9. 11. 2009

Deň eura, Zvolenské noviny 24. 9. 2008 článok Zvolenských novín z 24. 9. 2008