Na škole pracuje 26 pedagogických pracovníkov.

V oboch študijných odboroch študuje celkom 297 žiakov, z toho 236 na Obchodnej akadémii a 61 na SOŠ.