Rozlúčka so školským rokom

Dňa 30. júna 2011 sme sa rozlúčili so školským rokom a s našou školou > > >


Výstava ruží

Dňa 10. júna 2011 sa žiaci 3. C triedy zúčastnili na výstave ruží v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. > > >


Bádanie v múzeu

Slovenské národné múzeum v Martine ponúka okrem tradičných prehliadok svojich expozícií aj dhodobú vzdelávaciu aktivitu "Škola v múzeu/Veda hrou". Žiačky 1. B si 23. mája 2011 tento netradičný spôsob vyučovania dejepisu vyskúšali na vlastnej koži.  > > >


Deň Zeme na Spojenej škole vo Zvolene

Environmentálna výchova patrí k prierezovým témam v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na každej škole. Na Spojenej škole vo Zvolene sme sa rozhodli zapojiť aj do praktickej činnosti v rámci tejto oblasti, a preto sa dňa 27.4.2011 dve triedy 2.B a 3.A pripojili k výzve Ministerstva životného prostredia SR s názvom „Vyčistime si Slovensko“, ktorú ministerstvo vyhlásilo v rámci osláv Svetového dňa Zeme. Rozhodli sme sa vyčistiť miesta, ktoré susedia s areálom našej školy, a cez ktoré denno-denne prechádzajú naši žiaci, ale aj iní obyvatelia sídliska Zlatý Potok – priľahlý park, na ktorom sa nachádza aj ihrisko pre deti a časť okolia cestnej komunikácie Lieskovská cesta. Žiaci videli, koľko komunálneho odpadu ľudia vyhadzujú bez ohľadu na bezpečnosť ostatných ľudí, ktorí dané miesta využívajú, o estetike prostredia ani nehovoriac. Na týchto miestach na našlo nespočetné množstvo plastových fliaš, plechoviek a iného nerozložiteľného odpadu, z miestneho potôčika žiačky dokonca  vytiahli časť televízora.


Dejepisná vychádzka

Teplé jarné slniečko nás zlákalo vymeniť školské lavice za ulice mesta, v ktorom žijeme a študujeme. Vyzbrojené textovým sprievodcom, ktorý pre návštevníkov Zvolena pripravili pracovníci Informačného centra mesta Zvolen vydali sa žiačky 1. B na potulky históriou nášho mesta. Sprevádzali ich pani učiteľky Peničková a Mádelová. celý článok


Hviezdoslavov Kubín 2011

Dňa 12.4.2011 sa uskutočnilo v obradnej sieni Zvolenského zámku regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - IV. kategória – stredoškolská mládež - Hviezdoslavov Kubín 2011. Vyhodnotenie


Živé knihy

Už po druhýkrát sme mali možnosť stretnúť sa s pani Zuzanou Almáši Koreňovou, ktorá v rámci projektu „ Mladí bez predsudkov“ zrealizovala na našej škole workshop za účasti „živých kníh“ – mladých ľudí, ktorí nám sprostredkovali vlastné životné príbehy.  celý článok


Mladý európan

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už šiesty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Viac


Štátne skúšky z písania na PC a hospodárskej korešpondencie

Dňa 11. marca sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili Štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie. Viac


V piatok 25. februára 2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník.  Výsledky


12. ročník súťaže "Mladý ekofarmár"  viac


Celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači.

10. - 11. marca 2011 si rýchlosť svojich prstov otestovali žiaci stredných škôl z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bola Obchodná akadémia Sereď. viac


ZAV Zvolen 2011

Dňa 1. marca 2011 sme v našej škole privítali účastníkov 3. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici ZAV ZVOLEN 2011.. Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov z 15 stredných škôl z celého Slovenska a svoje sily si prišli zmerať aj súťažiaci z Českej republiky. viac


Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti -  pozrite si výsledky


Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači -  pozrite si výsledky


Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači -  pozrite si výsledky


Prednes poézie a prózy

Dňa 20.decembra 2010 sa v priestoroch knižnice Spojenej školy vo Zvolene uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V príjemnej predvianočnej atmosfére zazneli v podaní našich študentov krásne básne a úryvky prozaických diel zo slovenskej literatúry.  celý článok


Príchod Mikuláša

Dňa 6. decembra 2010, na svätého Mikuláša, boli tri žiačky z našej školy potešiť deti v škôlkach prezlečené za Mikuláša, Čertíka a Anjela. Hneď ráno sme boli v súkromnej škôlke Slniečko, kde nás deti čakali v polkruhu a pre Mikuláša bola pripravená stolička na ktorú sa mohol usadiť a porozdávať darčeky, ktoré boli pre detičky pripravené. Samozrejme, nechýbali otázky, či boli deti dobré, či poslúchali alebo či si upratovali hračky.  Čítajte ako to dopadlo


Olympiáda v cudzích jazykoch

Dňa 9.12.2010 sa na našej škole ako každý rok konalo školské kolo olympiády v cudzích jazykoch : nemeckom a anglickom. Celkovo sa zapojilo 30 súťažiacich, ktorí si otestovali svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. čítajte viac


Business Master 2010

Dňa 24.11.2011 sa v našom hlavnom meste uskutočnilo celoslovenské kolo ,,BUSINESS MASTER.” Je to spoločenská hra , ktorej sme sa zúčastnili aj my – žiaci 3.A a 3.B triedy Spojenej školy vo Zvolene. Príjemný deň v budove Trenkwalderu sme strávili v sprievode pána profesora Krseka.  čítajte viac


Študentská kvapka krvi 2010

Do akcie, ktorú každý rok v novembri organizuje Slovenský červený kríž sa zapojilo 18 dobrovoľníkov z tretích a štvrtých ročníkov spolu s Ing. Krsekom a Ing. Pivarníkovou. čítajte viac


iBobor 2010

V dňoch 8. a 9. novembra 2010 si svoje vedomosti z informatiky overili naši druháci a tretiaci.  čítajte viac


Milé spolužiačky, spolužiaci,  mesiac október je vyhlásený za  „Mesiac úcty k starším“. Je to mesiac, kedy viac ako inokedy prejavujeme úctu k nim a pripomíname si ich zásluhy o náš dnešok. Pozornosť a úctu ale treba prejavovať počas celého roka v rodine, v škole, na ulici,v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade.  čítajte viac


Návšteva v Matici slovenskej

Dňa 20. októbra 2010 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie do Matice slovenskej.  čítajte viac


Svetový deň výživy

Deň 16. október je vyhlásený OSN za Svetový deň výživy. Pri tejto príležitosti usporiadala Žiacka školská rada pri Spojenej škole vo Zvolene pre všetky triedy dopoludnie s rovnakou tematikou. Jednotlivé triedy súťažili medzi sebou v rôznych aktivitách – riešili test o zdravej výžive, zostavovali pyramídu zdravých potravín, tvorili vyvážený jedálny lístok, spracovávali projekty na témy: vitamíny, ovocie, zelenina, šport a pohyb, biopotraviny, zdravá životospráva.  čítajte viac


Výchova k ľudským právam

Dňa 28.septembra 2010 sa v našej 3.A triede uskutočnila prednáška na tému: „Výchova k ľudským právam“. Zažili sme nevšedné stretnutie plné dojmov, zážitkov, zvláštnych a zmiešaných pocitov, ktoré v nás aj po jeho skončení ešte dlho zotrvajú. celý článok


Európsky deň jazykov na Spojenej škole vo Zvolene

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“ – toto príslovie nestráca svoju platnosť ani v modernej dobe. Práve naopak, potreba učiť sa cudzie jazyky sa stáva čoraz naliehavejšou a pre mladých ľudí neraz aj nevyhnutnou súčasťou ich života.  celý článok


ENO program aj vo Zvolene

21. september sa stal na našej Spojenej škole vo Zvolene, „tree planting day“ – deň sadenia stromčekov.V tento deň sa sadia stromčekz na celom svete. ENO Tree Planting Day sa uskutočňuje už od roku 2004 a ukázal sa ako veľmi úspešný. celý článok


Exkurzia do Nemecka 2010

Už viac ako 40 rokov udržiava naša škola kontakty s partnerskou školou v Nemecku, OSZ Werder v spolkovej krajine Brandenburg. Na základe tejto spolupráce organizujeme pravidelné výmenné exkurzie pre žiakov na konci školského roka. Tohto roku sme vycestovali 20. júna 2010.  celý článok


Projektové vyučovanie "Zem nie je na jedno použitie"

Dňa 10.6.2010 sa uskutočnil na hodine tovaroznalectva v rámci projektového vyučovania workshop žiakov 2.A a 1.B Obchodnej akadémie na dnes výsostne aktuálnu tému – nakladanie s odpadom a možnosti jeho triedenia pod názvom „Zem nie je na jedno použitie“.  >>>


Navštívili sme Londýn a Paríž

V dňoch od 17.6.2010 do 23.6. 2010 sa 23 študentov z našej školy pod pedagogickým dozorom Ing. Kocúrovej a Mgr. Šardzíkovej zúčastnili prvotriedneho  zájazdu do Londýna.


Business Schoolgames

Dňa 7.6.2010 sa uskutočnil školský turnaj spoločenskej hry Business Master za účasti 30 žiakov 1.B, 2.A a 2. B.  >>>


Futbalisti našej školy postúpili do regionálneho kola čítajte viac, dozviete sa výsledky.


Záhradnícka výstava KVETENA 2010

V dňoch od 28. 4. do 1. 5. 2010 sa v areáli Múzea SNP konal 12. ročník prezentačno-predajnej záhradníckej výstavy pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, pána Ivana Saktora. Súčasťou tohto podujatia bol aj 4. ročník prezentačno-predajnej výstavy vín - Vinária a 1. ročník prezentačno-predajnej výstavy včelárstva a včelích produktov -Včely.  celý článok


Dňa 15. apríla 2010 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici regionálne kolo 5. ročníka celoslovenskej súťaže MLADÝ EURÓPAN. Súťaž sa konala v priestoroch EUROPE DIRECT Banská Bystrica za účasti poroty, pozostávajúcej z členov ED BB, zástupcov ED Brezno Ivany Kokavcovej, pána Hašana a Moniky Pastuchovej z Mesta Banská Bystrica Viac sa dozviete v článku.


Zvyky spojené s Veľkou nocou a príchodom jari sa na Slovensku tradujú veľmi dlho. Rodiny si zdobia svoje príbytky kraslicami, dievčatá sa pripravujú na oblievačku a chlapci si pletú korbáče. V tento predveľkonočný čas sa stretli žiaci našej školy na akcii, ktorú sme nazvali Predveľkonočné dielne . Čítajte ďalej.


Deň učiteľov 2010

Vždy koncom marca si tisícky učiteľov po celom svete pripomínajú Jana Amosa Komenského, učiteľa, ktorého myšlienky a názory sú vzorom pre výchovu a vzdelávanie do dnešných dní. Aj učitelia našej školy sa v pondelok 29. marca 2010 zišli, aby si pripomenuli tohto veľkého pedagóga, ale aj aby zhodnotili vlastnú prácu a možno aj nabrali síl do tej ďalšej.  celý článok


SOČ 2010

Do SOČ sa v tomto 3k. roku zapojili žiačky obchodnej akadémie pod vedením ing. Dušana Krseka. 11. marca 2010 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Svoje práce predstavili žiačky Lenka Chamulová zo 4. A, Viktória Makovníková, Petra Bánayová, Ivana Kapustíková a Martina Šimková zo 4. B. Porota pracovala v zložení: Ing. Jaroslav Grajciar, Ing. Marta Kútiková a Ing. Alena Oravcová.  celý článok


14.veľtrh cvičných firiem – Žiar nad Hronom

Ako každoročne, tak aj toho roku organizovala súkromná OA v Žiari nad Hronom veľtrh cvičných firiem, a 2. kontraktačný deň. Keďže sme o tom vedeli, poctivo sme sa na hodinách CF pripravovali. Zostavovali sme nový katalóg, propagačné materiály, a samozrejme aj pútavú prezentáciu o našej firme.  celý článok


Súťaž mladých poľnohospodárov

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku vo Zvolene sa môže pochváliť spoluprácou s viacerými podnikmi odborného poľnohospodárskeho zamerania. Za jej hlavičkou sa neskrývajú len teoretické znalosti študentov, ale aj ich praktické precvičovanie v koordinácii so výrobným sektorom. Demonštruje to krajská Súťaž o mlieku – 11. ročník, ktorá sa konala pod záštitou Krajského školského úradu v Banskej Bystrici dňa 4. marca 2010.  celý článok


3. marca 2010 učiteľky ADK Ing. Guničová a Ing. Peničková usporiadali školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Súťaže sa zúčastnili žiaci obchodnej akadémie zo všetkých ročníkov. Najúspešnejšia bola Zuzana Belušová zo 4. B. Milým prekvapením súťaže bola Petra Slúková z 1. B, ktorá v tejto súťaži "rýchlych prstov" porazila aj starších spolužiakov.  celý článok


16. a 17. februára 2010 sa uskutočnilo školské kolo súťaže o mlieku. Súťaž sa uskutočňuje na základe organizačného poriadku celoslovenského kola. Súťaže sa zúčastňujú žiaci 2. až 4. ročníka škôl s poľnohospodárskym zameraním. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s PD Očová a OÚ Zvolen, odbor veterinárnej starostlivosti. celý článok


Lyžiarsky kurz

V dňoch 8.-12. 03.2010 sme boli na lyžiarskom výcviku na svahu menom Košutka v Hriňovej. Bolo nás približne 38 plus traja učitelia. Každý deň sme dochádzali na svah autobusom a ten istý autobus nás čakal na parkovisku ako odvoz. Po príchode sa pre lyžiarov kúpili lístky a hor sa na kopec. Lyžiari mali dobré podmienky na lyžovanie: málo ľudí a hlavne dobrý sneh. Lyžiarov pribúdalo zo dňa na deň, lebo nabrali odvahu aj tí, ktorí oprášili svoje lyžiarske znalosti zo ZŠ alebo sa naučili lyžovať. Sánkari sa buď sánkovali, guľovali, prípadne obdivovali krásy okolia. Lyžiarsky kurz


Naši žiaci boli najlepší!

Dňa 04.02.2010 sa na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene uskutočnilo Okresné kolo stredoškolských hier v stolnom tenise. Za našu školu súťažili žiaci Peter Vretenička 4.A, Tomáš Lauko 4.A, Jakub Malček 2.A, Lukáš Höger 2.B, Filip Dvořák 2.B a obsadili krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!


12. medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava - 9. 12. 2009.

Všetko sa to začalo v septembri roku 2009. Boli sme tretiaci a vybrali sme si ako voliteľný predmet Cvičnú firmu. Všetci sme boli v očakávaní a čakali sme na prvé hodiny. Keď nám profesorka na hodine prečítala, čomu sa na cvičnej firme budeme venovať, zistili sme, že sme si vybrali správne a že nás CCF baviť bude.

 celý článok


ZAV ZVOLEN 2009 – 2. ročník medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici  celý článok


Od nežnej revolúcie až sem – v tomto duchu sa nieslo celé podujatie ktoré usporiadali žiaci Spojenej školy vo Zvolene 19. novembra 2009.  celý článok


Dňa 3. novembra 2009 sa žiaci 2. A zúčastnili na exkurzii v pivovare Steiger vo Vyhniach.  celý článok


28. októbra 2009 sme prijali do cechu študentského našich prvákov. celý článok


28. októbra 2009 sme sa rozprávali o tolerancii  celý článok


Dňa 27.10.2009 sa žiaci našej školy pod vedením pani profesorky Ferenczovej a Schallerovej zúčastnili historickej exkurzie do metropoly Maďarska – Budapešti.
Navštívili mnohé zaujímavé miesta a dominanty – nemých svedkov dávnej minulosti ako sú Rybárska bašta, Budatínsky hrad, Námestie hrdinov, Kostol sv. Štefana, Kráľovské kúpele a iné pamätihodnosti.
Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Tropicaria, ktorého nádherný vodný svet plný rozmanitých, pestrofarebných živočíchov pútal pozornosť všetkých návštevníkov.

Bol to deň neopakovateľných dojmov a nezabudnuteľných zážitkov.

V dňoch 16. a 17. októbra 2009 sme sa zúčastnili na okresnej výstave ovocia a zeleniny v lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.  celý článok


diplom Dožinkový veniec našej školy zožal úspech na výstave Agrokomplex 2009. Viac sa dozviete z článku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. (.pdf) celý článok (.pdf)


Zamestnanci Spojenej školy vo Zvolene uskutočnili dňa 1. júla 2009 poznávaciu exkurziu do Španej Doliny, kde sa zoznámili so známou špaňodolinskou čipkou priamo ukážkou v miestnom múzeu. Priaznivé počasie dovolilo vykonať krátku turistickú vychádzku okolo Španej doliny celý článok


30. júna 2009 sa uskutočnila slávnostná pedagogická rada, na ktorej pani riaditeľka vyhodnotila školský rok 2008/2009. Na záverečnom zasadnutí pedagogickej rady sa zúčastnili zástupcovia Rodičovského združenia pani predsedníčka Mgr. Žigová a členka výboru pani Borguľová. celý článok