Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Obchodná a akadémia vo Zvolene pod vedením riaditeľky Ing. Anny Škovierovej boli od 1. 9. 2004 spojené do jedného právneho subjektu. Pôvodný charakter škôl zostáva pre každú z nich v zmysle učebných plánov a osnov.
Na škole pracuje 32 pedagogických pracovníkov. Dlhšiu históriu má Stredná poľnohospodárska škola, ktorá bola založená v roku 1959/60 pod názvom Stredná poľnohospodárska technická škola v Krupine. V roku 1966 bola presťahovaná do Zvolena a v roku 1985 premenovaná na Strednú poľnohospodársku školu.
V dôsledku spoločensko-ekonomického vývoja v SR bola po roku 1989 väčšia požiadavka po absolventoch so všeobecným ekonomickým zameraním. V roku 1994 boli zrušené predchádzajúce odbory na poľnohospodárských školách a bol zriadený iba jeden integrovaný odbor s názvom agropodnikanie. Z toho dôvodu, že naša škola mala podmienky na vyučovanie odboru s ekonomickým zameraním, sme požiadali o zriadenie Obchodnej akadémie od 1. 9. 1994 Od 1. 9. 2008 náš oficiálny názov je Spojená škola Zvolen