Zoznam členov rady školy pri Spojenej škole vo Zvolene

Elena Hukelová, predsedníčka, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Členovia: