Úspechy žiakov a školy v šk. roku 2009/2010

Športové súťaže

1. miesto – Regionálne kolo v stolnom tenise študentov stredných škôl
1. miesto – Okresné kolo vo futbale stredných škôl
reprezentácia vo futbale v regionálnom kole
4. miesto – Okresné kolo vo volejbale stredných škôl - chlapci

Mladý účtovník

Regionálne kolo
1. miesto - Petra Burjetová
6. miesto - Jakub Klányi
Celoslovenské kolo
4. miesto - Petra Burjetová

Mladý Európan

4. miesto - Regionálne kolo- M. Vonkomerová, J. Vaníková, P. Berky

Internetová súťaž Intersteno

27. miesto Petra Slúková

Majstrovstvá Slovenska v riešení SUDOKU

8. miesto Ľ. Ďuricová

Súťaž o mlieku

Krajské kolo
1. miesto - J. Fúrik
3.miesto - D. Straková
11. a 13. miesto v celoštátnom kole